ขั้นตอนใช้บริการขนย้ายสำนักงาน

ขั้นตอนการใช้บริการขนย้ายสำนักงาน

 

การขอใบเสนอราคา  สามารถขอได้หลายช่องทาง ดังนี้:

– สำรวจสถานที่ หากท่านต้องการให้เราเข้าไปสำรวจของเพื่อประเมินราคา  ***กรุณานัดเข้าสำรวจทางอีเมล์หรือไลน์เท่านั้น ไม่รับนัดทางโทรศัพท์ เนื่องจากต้องการลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าว่า ท่านได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปสำรวจจริง เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ ***

– ทาง E-mail : ท่านสามารถส่งรูปถ่ายหรือรายการของที่ท่านจะย้ายมาได้ที่อีเมล์ admin@bigmovethai.com เพื่อให้ทางเราส่งใบเสนอราคากลับไปให้ท่านทันทีหรือภายใน 24 ชม.

– ทาง Line : ท่านสามารถส่งรูปถ่ายหรือรายการของที่ท่านจะย้ายมาได้ที่ Line ID: bigmovethai.com เพื่อให้ทางเราส่งใบเสนอราคากลับไปให้ท่านทันทีหรือภายใน 24 ชม.

 

เราต้องการข้อมูลอะไรจากท่านบ้างในการเสนอราคา ?

– ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อเล่นหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อท่านได้สะดวก

– ชื่อบริษัท ที่อยู่อย่างละเอียดของต้นทางและปลายทางที่จะย้าย

– วันที่ เดือน ปี และเวลาที่ท่านต้องการขนย้าย

– รายการสิ่งของที่ท่านต้องการขนย้ายทั้งหมด ส่งอีเมล์โดยทำเป็นลิสต์รายการมาให้เราหรือดีที่สุดในการประเมิน
ราคา คือ ถ่ายรูปมุมกว้างให้เห็นของทั้งหมดที่ต้องการขนย้าย โดยถ่ายแต่ละห้องมาให้เรา

– หากมีตู้ ชั้นต่างๆท่านควรเปิดตู้ชั้นต่างๆ ถ่ายของข้างในมาด้วย เราจะได้คำนวนวัสดุแพ็คกิ้งได้ถูกต้องในวันย้ายจริง

– หากเป็นอาคารสูง สามารถขนย้ายโดยใช้ลิฟท์ ได้หรือไม่ ? หรือมีสิ่งของใดต้องขนย้ายทางบันได ท่านต้องแจ้งเราด้วย

 

การจองบริการขนย้าย

– ก่อนจองกรุณาเช็คคิวงานกับทางเราก่อนทุกครั้ง โดยท่านต้องเซ็นอนุมัติใบเสนอราคาพร้อมประทับตราบริษัท และแจ้งวันที่ต้องการขนย้ายมาทางอีเมล์  เพื่อที่ทางเราจะได้ยืนยันกลับไปเป็นลายลักษณ์อักษร แต่หากไม่ได้วันตามที่ท่านต้องการ ทางเราจะแจ้งวันที่ยังมีคิวว่างให้ท่านเลือกต่อไป

– เมื่อนัดวันเรียบร้อยกับทางฝ่ายบริการลูกค้าเรียบร้อยแล้ว กรุณามัดจำค่าบริการ 50% ของค่าบริการที่เสนอท่าน ภายในวันที่จองบริการขนย้าย และเมื่อชำระมัดจำเป็นที่เรียบร้อย ท่านถึงจะได้คิวตามวันที่ท่านจอง เนื่องจากคิวงานมีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงทุกนาที

ชื่อบัญชีในการโอนมัดจำบริการขนย้ายกับเรา

ชื่อบัญชีบริษัท :  บริษัท ไทยเมกะ คอเปอเรชั่น จำกัด  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีเคหะร่มเกล้า  เลขที่บัญชี 406-161114-9

หมายเหตุ  หลังโอนกรุณาส่งสลิปการโอนเงิน มาที่ admin@bigmovethai.com

– หากท่านต้องการใบเสร็จและใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เราเพื่อดำเนินการให้ท่านในวันจอง และกรุณาส่งรายละเอียดต่างๆของท่านในการออกใบกำกับภาษี ดังนี้ เช่น ชื่อบริษัท , ที่อยู่บริษัท , หมายเลขผู้เสียภาษี , ภพ.20 เป็นต้น

 

การเลื่อนหรือยกเลิกการจองบริการขนย้าย

เมื่อมัดจำและจองวันขนย้ายเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการเลื่อนเปลี่ยนวันในการขนย้ายหรือยกเลิกบริการขนย้าย ไม่ว่าจากปัญหาใดๆก็ตาม ท่านต้องแจ้งทางเราเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์หรือไลน์ล่วงหน้า 7 วัน (รวมเสาร์อาทิตย์) และสามารถเลื่อนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากท่านแจ้งเราหลังจากนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินมัดจำนั้นไว้และไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ท่านได้ เนื่องจากเราจะสูญเสียรายได้ในวันนั้นไป อันเป็นผลมาจากการที่ท่านเลื่อนคิวงานหรือไม่ย้ายในวันที่ท่านได้จองไว้ จึงเรียนมาเพื่อทราบล่วงหน้า

 

ขั้นตอนการให้บริการขนย้าย

– แพ็คป้องกันความเสียหาย
– ถอดเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำงานตัว L , โต๊ะประชุม , พาทิชั่น
– ขนย้ายของต่างๆขึ้นรถ
– เดินทางออกจากต้นทางไปปลายทาง
– ขนย้ายของต่างๆลงจากรถ
– ขนย้ายของเข้าสำนักงานใหม่
– จัดวางของตามที่จุดที่ท่านต้องการ
– ประกอบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
– แกะวัสดุแพ็คกิ้งป้องกันออก
– นำวัสดุแพ็คกิ้งกลับบริษัทฯ
– พาท่านตรวจสอบพาหนะทุกคันก่อนกลับบริษัทฯ ว่าไม่มีสิ่งใดของท่าน ติดไปกับรถของเรา
– ให้ท่านเซ็นใบจบงานและประเมินคุณภาพบริการ