บริการแพ็คและขนย้ายวัตถุโบราณ (FINE ARTS & ANTIQUE PACKING AND MOVING SERVICE)

บริการแพ็คและขนย้ายวัตถุโบราณ

ผลงานบางส่วนของเรา

 

ลูกค้า :  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ภาพการขนย้ายพระประธานและของสะสมโบราณ ซึ่งเป็นของส่วนพระองค์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ตำหนักเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ภาพการขนย้ายองค์พระประธานมีน้ำหนัก 2 ตัน ประทับอยู่บนที่ตั้งสูง 3 เมตรจากพื้น ถูกสิ่งปลูกสร้างล้อมรอบทุกด้าน เหลือพื้นที่ทำงานแคบมาก รถเครนหรือรถยกไม่สามารถเข้าไปถึงได้ เส้นทางขนย้ายพอดีองค์พระ ต้องมีหักเลี้ยวและต้องเอนองค์พระออก 45 องศาเพื่อออกจากซุ้มพระตำหนัก จึงต้องใช้แรงคนในการขนย้ายออกมาเท่านั้น

ปลายทางที่ใหม่ รถเครนหรือรถยกก็ไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นกัน เวลาขนย้ายขึ้นที่ประทับก็ต้องยกสูงขึ้นวางจากพื้นเกือบ 4 เมตรและเป็นสเตปขั้นบันไดในการยกขึ้นไปจัดวาง ซึ่งเราทำงานให้กับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  ชมข่าวขนย้ายนี้ 

ลูกค้า :  พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน โคราช

แพ็คชิ้นส่วนฟอสซิลไดโนเสาร์ 40 ชิ้น ที่มีอายุ 8 แสนปี – 16 ล้านปีก่อน ที่เราแพ็คและทำลังไม้ส่งออกไปห้องแล็ปในประเทศญี่ปุ่น

 

Pack & Move Dinosaur Fossil (Export to Japan)