ติดต่อเรา

Thai Mega Corporation Co., Ltd.

Company Tax ID:  0105557144845

 

Head Office Address:

688/8 Hatairat, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Thailand

 

Customer service:

Open MON – FRI :  9am – 5pm

Hotline (Thai): 0617847711

Hotline (English): 0617851177

Tel. 021153044-5

Email: admin@bigmovethai.com

LINE id: bigmovethai.com

Website: http://www.bigmovethai.com

 

 

Our Bank Account:

A/C Name: Thai Mega Corporation Co., Ltd.​

SCB Bank / Saving Account  A/C No. 4061611149  Big C Keharomkhao branch

*** ทางบริษัทฯ ของดรับบัตรเครดิตชั่วคราว จึงเรียนมาเพื่อทราบ ***