รีวิวบริการขนย้ายบ้าน คอนโด ที่พักอาศัย

 

 

รีวิวบริการขนย้ายบ้าน ย้ายคอนโด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อควรทราบก่อนการขนย้าย

 • กรุงเทพและปริมณฑล พรบ.จราจรอนุญาติให้รถหกล้อสามารถวิ่งได้ 2 ช่วงเวลา คือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00-15.30 น. และหลัง 20.00-05.00 น. ส่วนเสาร์และอาทิตย์ รถหกล้อวิ่งได้ตลอดเวลาในกรุงเทพมหานคร
 • มาตรฐานการรับประกันสินค้าที่ขนย้าย (โปรดคลิกอ่าน)
 • ทางบริษัทฯ จะขนย้ายข้าวของตามรูปภาพและข้อมูลที่ท่านแจ้งมาเท่านั้น เนื่องจากทางเราได้ตกลงราคาค่าขนย้ายกับท่านไปแล้ว หากท่านต้องการแพ็คและขนย้ายของ ที่นอกเหนือจากรายการที่ท่านส่งให้เรา ทางเราจะไม่สามารถแพ็คหรือขนย้ายสิ่งของดังกล่าวให้ท่านได้ ยกเว้น ท่านยินยอมจ่ายค่าบริการจากของที่เพิ่มขึ้นมา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัทฯ ด้วยว่า จะสามารถรับบริการขนย้ายของที่เพิ่มหรือไม่  
 • หากทีมขนย้ายไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในวันนัดหมาย หรือเกิดปัญหาใดๆ อันเนื่องมาจากลูกค้า ผู้รับเหมาของลูกค้า หรือ เจ้าของสถานที่ ซึ่งไม่ใช่ความรับผิดชอบของเรา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ทีมขนย้ายกลับได้ในทันที และทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงินมัดจำให้แก่ลูกค้า เนื่องจากเป็นค่าเสียประโยชน์ในวันดังกล่าวของบริษัทฯ
 • ทางเราไม่รับขนย้ายของมีมูลค่าสูง เช่น  สินค้าแบรนด์เนมทุกชนิด , ธนบัตร , ทองคำ , แหวน , พระเครื่อง , นาฬิกาข้อมือ , เอกสารสำคัญต่าง ๆ , โฉนดที่ดิน , ปืน , สารเคมี วัตถุไวไฟ และสิ่งของที่ผิดกฎหมายทุกชนิด ซึ่งท่านควรจะเก็บและนำไปด้วยตนเองก่อนวันขนย้าย หากเสียหายหรือสูญหายทางเราจะไม่รับผิดชอบ จึงเรียนมาเพื่อทราบล่วงหน้า
 • ทางเราไม่รับขนย้าย เฟอร์นิเจอร์บิวอิน , แอร์ , เครื่องทำน้ำอุ่น , ผ้าม่าน , มูลี่ , แชนเดอเลียร์ , กล้องวงจรปิด , เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ตอกด้วยตะปู , จานดาวเทียม , ปั้มน้ำ ฯลฯ เราไม่ได้รับถอดให้ ทางเราแนะนำให้ท่านหาช่างที่ชำนาญมาถอดและติดตั้งจะปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
 • บริการที่เราไม่สามารถให้บริการได้ เช่น ถอดบานประตู ถอดหน้าต่าง เจาะหรือตอกตะปู สำหรับผนัง กำแพง เพื่อติดตั้งทีวี รูปภาพ ชั้นวางของ ฯลฯ
 • การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ต่างๆ และสถานที่ ไม่รวมอยู่ในบริการขนย้าย  
 • การขนย้ายของขึ้นหรือลงทางบันไดของคอนโด ถ้าคุณลูกค้าไม่แจ้งล่วงหน้า หรือขนย้ายทางลิฟท์ไม่ได้ แล้วต้องขนย้ายทางบันได ทางบริษัทฯ จะรับบริการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ถ้าไม่รับบริการ ทางลูกค้าไม่สามารถหักเงินใด ๆ จากค่าบริการได้ ส่วนถ้าเรารับบริการ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับการขนย้ายลงบันได ชั้นละ 200 บาท ต่อ ชิ้น ต่อ ชั้น (ของที่ย้ายทางบันไดต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.) สำหรับการขนย้ายขึ้นบันได ชั้นละ 400 บาท ต่อ ชิ้น ต่อ ชั้น (ของที่ย้ายทางบันไดต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.) และเราไม่รับขนย้ายทางระเบียงหรือทางหน้าต่าง
 • ลูกค้าต้องแจ้งขออนุญาติอาคาร เรื่องลิฟท์ขนของ และควรขอจองที่จอดรถให้กับทีมงานขนย้ายไว้ล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วในวันขนย้าย
 • หากทางอาคารมีเรียกเก็บค่ามัดจำสถานที่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางผู้ว่าจ้าง ต้องเป็นผู้ชำระให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ทีมขนย้ายจะเข้าไปขนย้ายของ
 • หากสถานที่ขนย้ายของลูกค้าต้นทางหรือปลายทาง ไม่มีที่จอดรถหกล้อ ทางลูกค้าต้องประสานหาที่จอดให้เรา และหากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น ทางลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระให้แก่เราทั้งหมด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งลูกค้า ในกรณีต้องการให้รถของบริษัทฯ ละเมิดหรือทำผิดกฏหมายจราจรทุกประเภท
 • ลูกค้ายินยอมและอนุญาตให้เผยแพร่รูปภาพบริการขนย้ายในสื่อต่างๆ ของบริษัทฯได้  หากท่านใดไม่ประสงค์ที่จะให้เผยแพร่ กรุณาแจ้งกลับมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรได้ทางไลน์หรืออีเมล์ 

 

ราคาค่าบริการขนย้ายบ้าน รวม : 

– ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7

– พนักงานขนย้าย ซึ่งเป็นพนักงานประจำมีประสบการณ์ สวมแมส ตรวจ ATK ทุกวันจันทร์ และปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิดของบริษัทฯ ทุกคน

– พาหนะที่ใช้ในการขนย้าย อาทิ รถปิกอัพหลังคาสูง (รถเราพิเศษถอดหลังคาเข้าอาคารจอดรถได้) , รถหกล้อตู้ทึบ (มีลิฟท์ท้าย) ฯลฯ

– วัสดุอุปกรณ์ขนย้ายต่างๆ เกรด A  เช่น กล่องกระดาษใส่ของ , กล่องใส่เสื้อผ้าทรงสูงแบบเมืองนอก (ผ้าไม่ยับ) , ผ้านวมขนย้าย , แอร์บับเบิ้ล , ฟิล์มยืด ฯลฯ

– การขนย้ายทุกครั้ง เราจัดให้มีวัสดุปูพื้นและปูลิฟท์ด้วยพรมอัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนย้าย

– สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีการถอดและประกอบทุกชิ้น บริษัทฯ เรารับผิดชอบคุณภาพงานสูงสุด 90 วัน มั่นใจได้ (เจ้าเดียวในไทย)*

มาตรฐานการรับประกันความเสียหายของสินค้าที่ขนย้ายและสถานที่ขนย้าย หากคุณลูกค้าต้องการประกันสินค้าเต็มมูลค่า สามารถแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อซื้อประกันเพิ่มได้ กรณีต้องการซื้อประกันภัยคุ้มครองเพิ่ม เบี้ยประกันคิด 0.5% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดที่ต้องการเอาประกัน (โดยท่านต้องแจ้งเรามาเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ของแต่ละรายการราคาเท่าไร? มีจำนวนกี่ชิ้น?) ค่าเบี้ยประกันขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อ กรมธรรม์

 

ราคาค่าบริการขนย้ายบ้าน ไม่รวม : 

– การทำงานขนย้ายในวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด (โปรดติดต่อ ผู้ที่เสนอราคาท่าน)

– การขนย้ายสินค้านอกเหนือรายการ จากที่แจ้งเราตอนเสนอราคา

– ไม่รวมค่าที่จอดรถ , ค่าโอทีลิฟท์ , ค่าผ่านทาง (ถ้ามี) ทางลูกค้าต้องเป็นผู้จ่ายให้เรา

– ไม่รับขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของอื่นใด ที่ไม่สามารถเข้าลิฟท์ได้ , ไม่สามารถเข้าทางบันไดหนีไฟได้ , เข้าประตูบ้านไม่ได้ , ขึ้นบันไดบ้านไม่ได้

– ไม่รับดัดแปลงเฟอร์นิเจอร์ใด ๆ ผิดไปจากแบบเดิมที่เราถอดมาจากต้นทาง ไปปลายทางก็ต้องประกอบตามรูปแบบเดิมเท่านั้น

– ไม่รวมการขนย้ายทางบันไดของอาคารสูง (ไม่รวมบ้านและทาวน์เฮ้าส์) ขนย้ายทางบันไดคิดชั้น 200 บาท ต่อ ชิ้น ต่อ ชั้น (นน.ต้องไม่เกิน 80 กก.) 

– ไม่รวมการขนย้ายทางหน้าต่าง ระเบียง กันสาด หลังคา ข้ามรั้วบ้าน หรือ อื่นๆ 

– ไม่รวมการรื้อทุกชนิด อาทิ ต้องถอดประตู หรือ บานหน้าต่าง เพื่อจะให้สินค้าที่จะขนย้ายออกได้

– ไม่รับขนย้ายเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ แชนเดอเลียร์ ผ้าม่าน มูลี่ ไฟผนัง แท็งค์เก็บน้ำ

– ไม่รับขนย้ายเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินและเศษวัสดุอื่นใด จากการรื้อหรือแกะออกแล้ว

– ไม่รับเจาะผนัง กำแพง เพื่อติดตั้งสินค้า เช่น รูปภาพ , ทีวีแขวนผนัง , ตู้แขวนผนัง เราจะแกะออกแพ็คและขนย้ายมาให้ที่ปลายทาง แต่จะไม่มีการติดตั้งให้

– ไม่รวมค่าวัสดุอุปกรณ์พิเศษ , เงินค้ำประกันอาคาร (ถ้ามี) ทางลูกค้าต้องเป็นผู้จ่ายให้เรา

– ไม่รับขนย้ายเฟอร์นิเจอร์หรือของไปทิ้งให้ ท่านต้องแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า เนื่องจากการทิ้งขยะบางชนิดมีกฏหมายควบคุมต้องทิ้งในสถานที่ถูกต้องเท่านั้น 

– ระหว่างการทำงานขนย้าย หากทีมขนย้ายมีอันต้องหยุดขนย้าย เนื่องจาก ฝนตกหนัก  , ลิฟท์มีปัญหา , ลูกค้ามีปัญหาใดๆกับนิติฯอาคาร , รอลูกค้าเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัญหามาจากลูกค้า หรือสภาพอากาศ (ทางบริษัทฯ จะสแตนบายรอไม่เกิน 1 ชั่วโมง) แต่ถ้ารอเกินจากนี้ ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องคิดค่าสแตนบายงาน ดังนี้ ค่าแสตนบาย เราคิดเป็นรายชั่วโมง โดยจะคิดจาก ราคาค่าบริการขนย้ายทั้งหมดรวมภาษี หารด้วย 8 ผลลัพธ์จะออกมาเป็น ค่าบริการรายชั่วโมงที่ลูกค้าต้องจ่ายจริง ตามรายชั่วโมงที่รอ เศษของนาทีถ้าไม่ถึง 15 นาทีปัดเป็น 0 แต่หากเกิน 15 นาทีแต่ไม่ถึง 30 นาที จะคิดครึ่งชั่วโมง แต่หากเกิน 30 นาทีขึ้นไปจะปัดเป็น 1 ชั่วโมง (สแตนบายฟรี 1 ชั่วโมงแรก)

 

การจองบริการขนย้าย

กรุณาเช็คคิวกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อหรือที่เสนอราคาให้ท่าน โดยควรเช็คคิวก่อนและจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันขนย้ายที่ท่านต้องการ เพราะคิวรับงานของเรามีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลาทุกนาที โดยท่านสามารถระบุวันเดือนปีและเวลาขนย้ายที่ท่านต้องการมาก่อน โดยส่งอีเมล์หรือไลน์ ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร และเมื่อทางเรามีคิวจะรีบดำเนินการจองคิวชั่วคราวให้ท่านก่อน แต่หากไม่มีคิวทางเราจะส่งวันที่สามารถลงคิวงานของท่านได้ ไปให้ท่านเลือกวันขนย้าย และเมื่อท่านเลือกและตกลงจองคิวงานระบุวันเดือนปีและเวลา กับเจ้าหน้าที่เราเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องชำระเงินมัดจำค่าบริการภายใน 24 ชั่วโมง เป็นจำนวนเงิน 50% ของราคาค่าขนย้ายทั้งหมด โดยโอนเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น (ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัว)

 

 

ดังนั้นเมื่อโอนเงินมัดจำเรียบร้อยแล้ว ท่านกรุณาส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินมัดจำนั้น มายังบริษัทฯ ทางช่องทางที่ท่านจองคิวงานกับเราด้วย การจองคิวของท่านนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับเงินมัดจำเข้าในบัญชีแล้วเท่านั้น หลังจากที่การจองและชำระมัดจำสมบูรณ์เรียบร้อย ระบบจองงานจะส่งงานนี้อัตโนมัติไปยังฝ่ายปฎิบัติการเพื่อเตรียมงานต่าง ๆ ซึ่งทางฝ่ายปฎิบัติการของเราจะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายต่างๆ ล่วงหน้า ให้มีความพร้อมในการทำงานสูงสุดเพื่อท่านต่อไป

 

การขอเลื่อนวันขนย้าย

เมื่อลูกค้าจองและมัดจำวันขนย้ายไว้เรียบร้อยแล้ว หากต้องการเลื่อนวันขนย้ายต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันเท่านั้น โดยนับจากวันที่จองรวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุด มิฉะนั้นทางเราจะคิดค่าเลื่อนงาน 25% ของมูลค่าการขนย้ายทั้งหมด ต่อ การเลื่อนต่อครั้ง เนื่องจากทางเราเสียประโยชน์ในการรับงาน อันเกิดมาจากวันขนย้ายที่ท่านเลื่อน และลูกค้าสามารถเลื่อนวันขนย้ายได้ไม่เกิน 2 ครั้ง (แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 30 วัน) ถ้าเกินทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินมัดจำ 

 

การขอยกเลิกการจองบริการ

ถ้าหากมัดจำและจองวันเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องการยกเลิกบริการ ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำในกรณีนี้ ถือว่า เป็นค่าเสียประโยชน์ในวันดังกล่าวที่ท่านยกเลิก ซึ่งทำให้ทางบริษัทฯ ขาดรายได้ในวันที่ท่านยกเลิกคิวงาน จึงเรียนมาให้ท่านทราบและยอมรับในเงื่อนไขนี้ล่วงหน้า

 

รีวิวการบริการขนย้ายบ้าน พร้อมรูปประกอบ (คลิกเพื่อเข้าชม)