การรับประกันสินค้าที่ขนย้าย

มาตรฐานการรับประกันในการขนย้าย

 

ประกาศเมื่อ 8 ม.ค. 2563

 

รับประกันสินค้าที่ขนย้ายทุกชิ้น ตามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท (เฉพาะการขนย้ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น)

กรณีต้องการคุ้มครองเพิ่มสามารถซื้อประกันเพิ่มได้ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า

 

สินค้าที่เราเป็นผู้ขนย้าย (โปรดอ่านเพื่อประโยชน์ของท่าน)

1. เรารับประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการขนย้าย ยกเว้น อุบัติเหตุอันเกิดมาจากการปฏิบัติงานตามคำสั่งของท่านแล้วเสียหาย ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

2. รับประกันสินค้าในกรณีที่แตกหักเท่านั้น ถ้าซ่อมไม่ได้เราจะจัดซื้อสินค้าดังกล่าวให้ใหม่ตามสเปคเดิมและสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ยกเว้น ไม่มีสเปคนั้นๆแล้วในตลาด เราจะซื้อสเปคใกล้เคียงให้แก่ท่าน

3. กรณีสินค้ามีรอยขูดขีดเป็นรอยต่างๆ ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบได้ เนื่องจากเป็นการขนย้ายสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ทางบริษัทประกันของเรา จึงจะไม่สามารถรับเคลมในกรณีนี้ได้ ยกเว้น พื้นและผนังถ้าเป็นรอยจากการขนย้าย ทางเรายินดีซ่อมแซมให้แต่ไม่เกิน 3,000 บ.

4. กรณีสินค้าที่จำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หากไม่มี การแตกหักของอุปกรณ์ แล้วเครื่องใช้งานไม่ปกติ หรือข้อมูลบางอย่างสูญหาย ทางบริษัทประกันจะไม่สามารถรับเคลมในกรณีนี้ได้ หรือกรณีที่สินค้าดังกล่าว เสียบปลั๊กแล้วใช้การไม่ได้ ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ เว้นแต่ ท่านได้ทดสอบเสียบปลั๊กไฟให้เจ้าหน้าที่ทางเราตรวจดูก่อนแพ็คว่า “เครื่องนั้นยัง ทำงานอยู่ในสภาพปกติเท่านั้น”ทางเราจึงจะสามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

5. กรณีที่ท่านไม่นำสิ่งของออกจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ , ตู้ , ตู้เย็น อื่น ๆ และปรากฏภายหลังว่า มีความรชำรุดเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

6. ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท่านแพ็คหรือเก็บของลงกล่องเองโดยลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นท่านจึงควรให้เจ้าหน้าที่ทางเราเป็นผู้แพ็คกิ้งให้สำหรับสินค้าที่เกิด ความเสียหายง่าย อาทิ ของใช้ , กระจก , ของโชว์ , คอมพิวเตอร์ , จานชาม เป็นต้น ยกเว้น เอกสารต่างๆ หรือของที่แตกหักเสียหายยาก ท่านสามารถแพ็คลงกล่องเองได้

7. กรณีมีของเสียหายต้องการเคลม ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราที่หน้างานภายในวันที่ขนย้ายเท่านั้น และต้องระบุในใบงานด้วยว่า ต้องการเคลมรายการใดบ้าง เสียหายตรงจุดไหน ถ่ายรูปแจ้งมาที่ออฟฟิศ เพราะหากหลังจากวันนั้น ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ ส่วนในวันย้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อย กรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เราแกะแพ็คกิ้งออกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใดๆที่อยู่ในแพ็คกิ้งหรือกล่อง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้ หากเกิดสูญหายหรือเสียหาย เพราะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเราและจะถือว่าของข้างในครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 

9 ประเภทที่ Big Move ไม่รับบริการขนย้าย

1. สิ่งมีชีวิต
ห้ามขนย้าย , ขนส่งสัตว์ทุกประเภทนั้น เนื่องจากขั้นตอนการขนย้ายอาจไม่มีอากาศถ่ายเท ซึ่งจะทำให้สัตว์เสียชีวิตได้ และบางพื้นที่การเคลื่อนย้ายสัตว์จะต้องขออนุญาตปศุสัตว์ก่อน

2. สิ่งเสพติด
สิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ เราไม่รับเด็ดขาด ถ้าพบเจอ ทางเราจะแจ้งความดำเนินคดีกับท่านทันที

3. สิ่งลามกอนาจาร
นอกจากสิ่งของที่เข้าข่ายลามกอนาจารทั้งหมดแล้ว ยังหมายรวมถึงสิ่งที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบคาย อีกด้วย

4. ปืน วัตถุระเบิด
ในที่นี้ยังหมายรวมถึง ปืน เครื่องกระสุน อุปกรณ์ระเบิดที่มีแรง และไม่มีแรงระเบิด ปลอกกระสุน หรือสิ่งคล้ายคลึง

5. วัตถุไวไฟ
ขวดน้ำมันต่างๆที่ไวไฟ , สารไวไฟต่างๆ ยกเว้น เตาแก็สหากสามารถปิดวาลว์ได้และขนย้ายไม่เกิน 50 กม.ทางเราขนย้ายได้

6. สิ่งของมีค่า มีราคาต่าง ๆ
แหวน สร้อยทอง เพชร เครื่องประดับต่างๆ โฉนดที่ดิน ตั๋วสัญญา ตั๋วจำนำ นาฬิกาข้อมือ พระเครื่อง มือถือ แท็บเล็ต กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ท่านควรนำไปเองเพราะหากสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ทางเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

7. สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ
เพื่อความปลอดภัยของพนักงานขนย้าย หากเราพบเจอ เราจะไม่ขนย้ายให้

8. เงิน ธนบัตร
เราไม่รับขนย้าย เพื่อกันปัญหาต่าง ๆ เช่น เงินในกระปุกออมสิน เงินที่เก็บไว้ในตู้เซฟ หรือ เงินแอบซ่อนไว้โดยทางเราไม่ทราบ เราไม่รับขนย้ายและไม่รับผิดชอบทุกกรณี

9. สิ่งของปลอมแปลง
นอกจากการใช้สิ่งของที่ปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์ จะผิดกฎหมายแล้ว การขนย้ายของเหล่านี้ก็ยังถือเป็นของต้องห้ามและมีความผิดตามกฎหมายอีกด้วย

หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า