การรับประกันสินค้าที่ขนย้าย

มาตรฐานการรับประกันในการขนย้าย

 

 

รับประกันสินค้าที่ขนย้ายทุกชิ้น ไม่เกิน 3,000 บาท  (เฉพาะการขนย้ายในกรุงเทพฯ เท่านั้น)

 

 

สินค้าที่เราเป็นผู้ขนย้าย (โปรดอ่านเพื่อประโยชน์ของท่าน)

 

1. เรารับประกันกรณีเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการขนย้าย ยกเว้น อุบัติเหตุอันเกิดมาจากการปฏิบัติงานตามคำสั่งของท่านแล้วเสียหาย ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

2. รับประกันสินค้าในกรณีที่แตกหักเท่านั้นถ้าซ่อมไม่ได้เราจะจัดซื้อสินค้าดังกล่าวให้ใหม่ตามสเปคเดิมและสภาพใกล้เคียงของเดิมมากที่สุด ยกเว้น ไม่มีสเปคนั้นๆแล้วในตลาด เราจะซื้อสเปคใกล้เคียงให้แก่ท่าน

3. กรณีสินค้ามีรอยขูดขีดเป็นรอยต่างๆทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ เนื่องจากเป็นการขนย้ายสิ่งของที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ทางบริษัทประกันของเราจึงจะไม่สามารถรับเคลมในกรณีนี้ได้ ยกเว้น พื้นและผนังถ้าเป็นรอยจากการขนย้าย ทางเรายินดีซ่อมแซมให้

4. กรณีสินค้าที่จำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หากไม่มี การแตกหักของอุปกรณ์ แล้วเครื่องใช้งานไม่ปกติ หรือข้อมูลบางอย่างสูญหาย ทางบริษัทประกันจะไม่สามารถรับเคลมในกรณีนี้ได้ หรือกรณีที่สินค้าดังกล่าว เสียบปลั๊กแล้วใช้การไม่ได้ ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ เว้นแต่ ท่านได้ทดสอบเสียบปลั๊กไฟให้เจ้าหน้าที่ทางเราตรวจดูก่อนแพ็คว่า “เครื่องนั้นยัง ทำงานอยู่ในสภาพปกติเท่านั้น”ทางเราจึงจะสามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

5. กรณีที่ท่านไม่นำสิ่งของออกจากอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะ , ตู้ต่างๆ , ตู้เย็น ฯลฯ และปรากฏภายหลังว่า มีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีนี้ได้

6. ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสินค้าที่ท่านแพ็คหรือเก็บของลงกล่องเอง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นท่านจึงควรให้เจ้าหน้าที่ทางเราเป็นผู้แพ็คกิ้งให้สำหรับสินค้าที่เกิด ความเสียหายง่าย อาทิ กระจก , กรอบรูปคอมพิวเตอร์ , แฟ็กซ์ , เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ยกเว้น เอกสารต่างๆ ท่านสามารถแพ็คลงกล่องเองได้

7. กรณีมีของเสียหายต้องการเคลม ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ของเราที่หน้างานภายในวันที่ขนย้ายเท่านั้น และระบุในใบงานว่า ต้องการเคลมรายการใดบ้าง เสียหายตรงจุดไหน เพราะหากหลังจากวันนั้น ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ ส่วนในวันย้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อย กรณีที่ท่านไม่ต้องการให้เราแกะแพ็คกิ้งออกไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใดๆที่อยู่ในกล่อง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในกรณีนี้ หากเกิดสูญหายหรือเสียหาย เพราะอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเราและจะถือว่าของข้างในครบถ้วนถูกต้องแล้ว

 

หมายเหตุ เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า